Průběh čištění

Čištění zařízení je prováděno za použití vhodné chemické lázně, jejíž koncentrace je pečlivě regulována. V průběhu čištění se pravidelně provádí měření vodivosti, měření pH, tlaková zkouška a kontrola těsnosti systému.

Postup čištění:

  1. analýza a příprava,
  2. čištění zařízení bez nutnosti demontáže (CIP),
  3. proplach, neutralizace a pasivace zařízení,
  4. ukončení a úklid prostorů po čištění.

Analýza příprava zahrnuje

  • zjištění technického stavu zařízení,
  • rozbor topné vody,
  • výpočet časového průběhu jednotlivých fází čištění,
  • určení koncentrace čistící látky.

Výsledky čištění a zkoušek se ukládají s datem a číslem protokolu a je možné je použít pro účely dokumentace projektu.

i Používáme šetrnou metodu čištění, která spočívá v přeměně usazenin a nečistot z vnitřních stěn armatur a zařízení do látek rozpustitelných ve vodě. Tyto nečistoty je pak možné za běžného provozu vyfiltrovat.

Při tomto procesu také dojde k odstranění korozních povlaků. Následně je možné pomocí inhibitoru provést ochranu povrchu proti korozivním účinkům prostředí. Používané přípravky nejsou agresivní vůči kovům, hliníku, mědi, nerezu a plastu.