Vodní usazeniny a účinnost otopných systémů

Vodní usazeniny působí jako izolant s malou tepelnou vodivostí. Snížení vodivosti vede ke zvýšení spotřeby elektrické energie čerpadel a snížení dodávky tepla spotřebitelům.

Zvýšení rychlosti proudění kapaliny má za následek zvýšení spotřeby elektrické energie s druhou mocninou, např. dvojnásobné zvýšení rychlosti = čtyřnásobné zvýšení elektrické energie.

Při provozu teplovodních topných systémů dochází k postupnému vylučování minerálních a organických látek. V topných systémech tak nacházíme vodu silně znečištěnou kalem, vodním kamenem a produkty korozních procesů. V nízkoteplotních soustavách se navíc mohou vyskytovat bakterie a řasy (podlahové vytápění, kondenzační kotle, tepelná čerpadla).

Tvorba usazenin omezuje průtok topné vody trubkovými systémy a tepelnými výměníky. To vede k nutnosti zvýšit teplotu vody pro dosažení stejného výsledku. Při teplotách nad 50° C se intenzivněji vylučuje vápník ve formě vápenatých úsad.

i Jeden milimetr usazenin sníží účinnost otopné soustavy o 6 až 8 %. Po deseti letech provozu je tloušťka znečištění a úsad obvykle 4 až 6 mm, tedy snižuje účinnost v průměru o 35 %.

Tyto úsady se nejčastěji vyskytují tam, kde není zajištěn dostatečný průtok. Například ve spodních částech otopných těles, stacionárních kotlů, ohřívačů vody, apod.

Informace o snižování účinnosti otopné soustavy v závislosti na usazeninách vychází z článku na https://www.bvv.cz/msv/aktuality/nejlevnejsi-energie-je-ta-usetrena