Chemické čištění topení

Topné systémy

Problémy topných systémů

Součástí teplovodních soustav je v mnoha případech silně mineralizovaná voda. Druhou součástí je kyslík, který je jednak v samotné vodě a také se do topné soustavy dostává z okolního vzduchu přes čerpadla, spoje, plastové potrubí, nebo při opravách a vypouštění systémů.

i Při provozu topných soustav dochází vlivem chemických procesů k tvorbě kalů, inkrustací, korozi kovových součástí a v neposlední řadě i k tvorbě kolonií řas a bakterií. Všechny tyto jevy mají za následek výrazné snížení účinnosti celého otopného systému.

  • Koroze může způsobit havárii topného systému.
  • Řasy bývají příčinou nefunkčnosti podlahového vytápění.
  • Kaly se usazují v místech s nízkou rychlostí proudění (např. spodní část radiátorů nebo v potrubí podlahového vytápění s nízkou rychlostí proudění) a působí jako izolant bránící správnému přenosu tepla.
  • Minerály vytvářejí pevné usazeniny na vnitřních stěnách, jsou příčinou nefunkčnosti regulačních armatur, mají za následek zvýšení tlakových ztrát v potrubí a pochopitelně snížení výkonu topné soustavy.

Čištění a údržba topných systémů

Všeobecně doporučený interval pro čištění otopných soustav je cca 7–10 let. Výrobci deskových a trubkový otopných těles však doporučují čištění systému jednou za dva roky.

Pravidelná údržba otopných soustav prodlouží životnost použitých komponent a zachová jeho funkci v plném rozsahu. Pro zabránění opakovaného výskytu výše uvedených problémů doporučujeme chemické ošetření teplonosného média přidáním odpovídajícího množství inhibitoru do otopného systému.