Chemické čištění zásobníkových nádrží

Zásobníkové nádrže

Důležitost čištění zásobníkových nádrží

Specializujeme se na chemické čištění vnitřních stěn povrchů různých typů zásobníkových nádrží – a to jak pro pitnou vodu, pro studenou a teplou užitkovou vodu, akumulační nádrže a kondenzátní nádrže.

Chemickým čištěním bojlerů vody dochází k úspoře energie na ohřev. Topná spirála je zbavena vodního kamene a po vyčištění vykazuje projektovaný výkon.

Antikorozní nátěr vnitřních stěn

Vzhledem k působení vlivů koroze ve vodách se zaměřujeme na specializované nátěry vnitřních stěn všech těchto nádrží. Po chemickém a mechanickém odstranění korozivních povlaků bude nanesen na požadovaná zařízení antikorozní nátěr s odolností 200 °C a odolností vůči uhlovodíkům (naftě, olejům, atp.).

Antikorozní nátěr chrání vnitřní stěny zásobníkových nádrží před dalším usazováním vodního kamene a vznikající koroze. Díky těmto nátěrům lze výrazně oddálit havarijní stav zásobníků nebo jejich výměnu.

Antikorozní nátěr, který naše firma používá, splňuje požadavky § 3 odst. 2 Vyhlášky MZ ČR č. 409/ 2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody a Vyhlášky MZ ČR č. 252/ 2014 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.